Praktijk Garofoli

Werkwijze

Voornamelijk werk ik vanuit een (moderne) psychoanalytische/psychodynamische denk- en referentiekader.

Psychoanalytische psychotherapie (met of zonder medicamenteuze ondersteuning) is bedoeld voor mensen met psychische of psychiatrische problematiek, die inzicht zoeken in de oorsprong van problemen en/of nare ervaringen willen verwerken. Deze vorm van psychotherapie gaat ervan uit dat de mens gevormd wordt door ervaringen met anderen in het verleden, die diepe indruk hebben gemaakt. Het doel is het bewust maken van deze verborgen gevoelens en gedachten om op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met deze situaties om te gaan. De therapiesessies kunnen variëren, afhankelijk van meerdere factoren: van één of twee keer per week, of twee weken tot drie of vier keer per week (in het geval van psychoanalyse). De patiënt spreekt zo open mogelijk over wat hem of haar bezighoudt. De psychotherapeut heeft vooral neutrale en luisterende houding, tracht de patiënt te stimuleren en te ondersteunen in deze zoektocht en wijst op mogelijke gedachten en gevoelens die onduidelijk blijven voor de patiënt. Bron: NVP

Psychoanalytische therapie is een vorm van psychotherapie gericht op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld van de cliënt/patiënt. Het gaat om het verhelderen van de achtergrond en de betekenis van psychische problemen die het dagelijks functioneren van mensen aantasten en hen hinderen in hun relaties. Het gaat ook om het (verder) ontwikkelen en opbouwen van een innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en fantasieën waardoor mensen bewust(er) worden van hun doen en laten. Eveneens gaat het altijd over de manier waarop mensen impliciet of expliciet omgaan met zichzelf en de ander.

Samen met de therapeut ontdekt de cliënt/patiënt achterliggende gedachten en gevoelens die vaak minder bewust zijn, hun wortels in het verleden hebben en tot herhalingspatronen leiden. Psychoanalytische psychotherapie is een methodische en bewezen effectieve vorm van therapie die de ontwikkeling van ieder mens tot uitgangspunt heeft. Tegenwoordig wordt het ook vaak  Psychodynamische Therapie (PDT) genoemd. – Bron: NVPP

Nederlands, Engels en Italiaans zijn de door mij gesproken talen.