Praktijk Garofoli

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn over uw behandeling en/of een klacht hebben, dan kunt u dit het beste eerst zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden afgehandeld, zijn er verschillende mogelijkheden om een officiële klacht in te dienen:

Bemiddeling
Wanneer u een klacht heeft over uw behandeling kunt u contact opnemen met de coördinator van de Vereniging Vrijgevestigd Psychiaters Amsterdam en Omstreken, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen.

Klachtencommissie
Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie van de VVPAO. Uw klacht of onvrede kunt ook voorleggen aan de klachtencommissie van mijn verschillende beroepsverenigingen (NVvP, NVPP, NPaV, NVP).

U zult uitgenodigd worden voor een gesprek en er zal ook met mij gesproken worden.

Regionaal Medisch Tuchtcollege
U kunt een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Cliëntenorganisaties als Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg kunnen u ook vertellen waar u het beste met uw klacht terecht kunt. De regionale Informatie- en Klachtenbureaus gezondheidszorg kunnen u begeleiden bij de klachtenprocedure.