Praktijk Garofoli

Kwaliteitsborging

De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborgd door na- en bijscholing, intervisie (periodiek overleg met een groep collega’s over de geanonimiseerde inhoud van lopende behandelingen), 5-jaarlijkse visitatie door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 5-jaarlijkse her-registratie als psychiater en psychotherapeut en het toepassen van effectmeetinstrumenten.

Uiteraard houd ik mij aan de beroepscode van de KNMG en de NVvP en andere specialistische verenigingen.

De praktijk beschikt over het per 01-01-2017 verplichte Kwaliteitsstatuut GGZ – de laatste versie dd 20-04-2024  ligt ter inzage ook op de praktijk.

Conform de richtlijnen van de beroepsverenigingen, maak ik deel uit van intercollegiale intervisiegroepen. Tijdens deze bijeenkomsten worden door vakgenoten gedachten uitgewisseld over problematiek en behandelingen; ieder deelnemer is ook gebonden aan het geheimhoudingsplicht en er worden geen persoonlijke gegevens uitgewisseld.

Van uw persoonlijke gegevens en uw behandeling houd ik een (wettelijk verplicht) elektronisch patiëntendossier (EPD) bij. De softwareleverancier van mijn EPD is Tenzinger/Medicore.

Privacy

Informatie aan derden, zoals bedrijfsartsen of een medisch adviseur, wordt uitsluitend verstrekt nadat u inzage heeft gehad en u uw schriftelijke toestemming heeft gegeven. Zonder uw toestemming zal informatie aan anderen alleen worden doorgegeven als er sprake is van ernstig en acuut gevaar voor uzelf of anderen.

Patiëntenrecht

Conform de WGBO, de GGZ en de wet BIG heeft u als patiënt wettelijke rechten. Klik hier voor een uitgebreide toelichting over het patiëntenrecht.