Praktijk Garofoli

Leertherapieën, supervisies en coaching

Ik ben een erkende leertherapeut van de  Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) (NVP – Kwaliteitsregister Psychotherapie PT-200021 en NVP-Register Leertherapeuten Psychotherapie 18506).

Tevens ben ik een erkende supervisor opgenomen in het NVP-Register Supervisoren Psychotherapie (SV-200354). En bij de RINO (psychotherapie opleiding) opgenomen in hun leertherapeuten- en supervisoren lijst.

Voor leertherapieën en supervisies zijn er een beperkte aantal aparte tijden gereserveerd. Bij een patiënten- en aanmelding stop kunnen collegae in opleiding (zowel AIOS psychiatrie als klinisch psychologen i.o.) contact met mij opnemen om mogelijkheden en beschikbaarheid te bespreken.

U kunt bij mij ook terecht voor coaching, vanuit een psychoanalytisch-psychodynamisch referentiekader. Coaching draagt bij aan het vergroten van inzicht en ontwikkelen van vaardigheden waardoor u flexibel(er) en veerkrachtig(er) kan functioneren.

Al jaren richt mijn praktijk zich in het bijzonder op het coachen (en/of behandelen) van medisch-specialisten/zorgprofessionals met of zonder psychische klachten, met o.a. het doel om hun eigen veerkracht te vergroten en versterken.  

Met name door middel van (zelf)reflectie wordt u uitgedaagd om lastige situaties vanuit verschillende invalshoeken te bezien en nieuwe inzichten op te doen over uzelf en het eigen functioneren. U leert nieuwe kanten van uzelf kennen en krijgt een breder perspectief op uw mogelijkheden. Op deze wijze draagt coaching bij aan de professionele ontwikkeling. Ook draagt het regelmatig analyseren van werk gerelateerde gevoelens bij aan het voorkomen van een burn-out. Hoewel ik vanuit een inzichtgevende en psychodynamische perspectief werk, zullen wij onze gesprekken voeren in het hier en nu met de focus op uw coachingsvraag. Het is vaak een kort, intensief én inspirerend proces. 

Coaching is echter geen therapie. Als er behoefte ontstaat om toch meer en intensiever inzichtgevende gesprekken te voeren dan behoort dat tot de mogelijkheden.