Praktijk Garofoli

Voor wie?

Voordat u mij benadert, overlegt u dan eerst met uw huisarts. Die kan, samen met u, uw klachten inventariseren en onderzoeken of een verwijzing naar “Specialistische GGZ” (zoals tot eind 2021 genoemd was) nodig is. Ik bied een psychiatrisch onderzoek, inzichtgevende, psychodynamische c.q. psychoanalytische psychotherapie en, eventueel, (ondersteunende) medicamenteuze behandeling. U kunt bij mij terecht voor diagnostiek en behandeling van diverse psychische klachten zoals depressie, angst- en dwangklachten, fobieën, traumatische ervaringen, problemen in werk (bij voorbeeld burn-out), studie of relaties, maar ook persoonlijkheidsproblematiek of vanwege een gebrek aan zelfwaardering of zelfvertrouwen en problemen rond zelfbeeld.

Ook kunt u bij mij terecht als u problemen ervaart in uw persoonlijke en/of professionele ontwikkeling, in uw relaties met anderen maar evenzeer voor begeleiding bij het verwerken van het verlies van een dierbare of het lijden aan een ernstige/chronische ziekte, losmakings- en identiteitsproblemen. Als u een Expat bent dan zijn de emotionele gevolgen van migratie en het zich aan een nieuw land en cultuur moeten aanpassen talrijk: hiervoor kunt u ook bij me terecht.

Onze gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk en uw privacy is gegarandeerd. Van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heb ik een aantekening voor het behandelen van volwassenen maar ik ben niet gespecialiseerd in het behandelen van kinderen.

Voor wie niet?

Als er sprake is van een actueel verslavingsprobleem, psychotische klachten (zoals bij schizofrenie), manisch-depressieve klachten, ernstige agressiviteit, levensbedreigende suïcidaliteit: in deze gevallen kan ik u niet behandelen. Wanneer er sprake is van crisis of crisisgevoeligheid is een zelfstandig gevestigde praktijk niet de juiste plek voor behandeling: het nodige uitgebreidere behandelaanbod zoals ambulante zorg, 24-uurs spoedzorg en klinische opname faciliteiten kan ik u niet bieden. Een behandeling in een instellingsverband is dan geïndiceerd.

Wachttijden

Ik werk niet met wachtlijsten, waardoor het dus niet mogelijk is om (potentiele) nieuwe patiënten/namen op een wachtlijst te zetten.