Praktijk Garofoli

Tarieven 

Verzekerde zorg en gecontracteerde zorgverzekeraars

Psychiatrische behandeling en psychotherapie bij een psychiater-psychotherapeut is medisch-specialistische zorg en hoort thuis in de zo genaamde “Specialistische GGZ”. Deze behandelingen vallen onder de dekking van het basispakket van uw zorgverzekering, maar komen voor vergoeding in aanmerking bij de zorgverzekeraar alleen na verwijzing door de huisarts (zie ook Aanmelding/Start”).

De Intake- en diagnostische fase worden altijd vergoed; de behandeling wordt volledig vergoed door uw ziektekostenverzekering mits het om “verzekerde zorg” gaat. De kosten van de behandeling tellen wel mee voor uw eigen risico. Als het algemeen eigen risico (in 2024: €385) nog niet voor andere ziektekosten is betaald, zal uw zorgverzekeraar dit bij u in rekening brengen.

Het is wel zo dat tegenwoordig niet alle diagnoses vergoed worden. Afhankelijk van uw problematiek en mijn diagnostische bevindingen kan het dus zijn dat uw diagnose c.q. de behandeling van uw probleem niet vergoed kan worden en dat u de behandeling zelf zal moeten betalen. Het tarief hiervoor is conform de landelijke richtlijnen van de NZa.

Aan uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd in het kader van het vanaf 1 januari 2022 geldig Zorg Prestatie Model: https://www.zorgprestatiemodel.nl

Zoals in de voorgaande jaren, heb ik ook voor 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars (en bijbehorende merken en sub-labels). Met alle ziektekostenverzekeraars heeft de praktijk dus een overeenkomst voor rechtstreekse vergoeding voor de behandeling van hun verzekerden.

Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico in rekening. Afhankelijk van uw polis, dit is in 2024 minstens 385 euro.

Zorgverzekeraars voeren helaas elk jaar een steeds harder en complexer beleid in het contracteren van zorgverleners. Elke zorgverzekeraar hanteert een eigen beleid qua toegekend budget (en dus het aantal patiënten dat in behandeling kunnen worden genomen) en het percentage van de jaarlijkse factuur dat wordt uitgekeerd. Enkele zorgverzekeraars geven in het contract met mij aan wat het maximale budget is waarbinnen alle behandelingen van de bij hen verzekerden moeten plaatsvinden. Dit kan betekenen dat ik wel een contract heb met uw zorgverzekeraar maar ik u niet als patiënt kan aannemen vanwege het ontbreken van voldoende budget om u te behandelen. In het aanmeldingsgesprek kan ik u vertellen hoe de stand van zaken is met betrekking tot uw zorgverzekering en of ik u al dan niet kan accepteren voor behandeling.

Jaarlijks kunt u van december tot 31 januari van het volgend jaar van zorgverzekeraar veranderen. Mocht u dit overwegen terwijl u al bij mij onder behandeling bent, dan moet u dit ook met mij bespreken omdat het veranderen van zorgverzekeraar consequenties kan hebben voor de vergoeding van uw behandeling bij mij.

De factuur van de behandeling, die door een zorgverzekering wordt vergoed, wordt rechtstreeks gestuurd naar de zorgverzekeraar. Het is ook daarom belangrijk dat ik bij aanvang van de behandeling en ook erna beschikking heb over uw actuele verzekeringsgegevens.

Binnen de vergoede zorg zijn er tariefafspraken gemaakt in de vorm van de op 01-01-2022 geïntroduceerd ZorgPrestatie Model (ZPM). De maximumtarieven van het ZPM worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Aan uw zorgverzekeraar wordt dus gedeclareerd in het kader van het geldige Zorg Prestatie Model: https://www.zorgprestatiemodel.nl

U kunt meer te weten komen over de huidige vergoedingssystematiek op de volgende websites: https://www.zorgprestatiemodel.nl, en:

 

Onverzekerde zorg

De behandeling van sommige problemen en/of klachten komt niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering. Dit geldt bijvoorbeeld voor relatieproblemen, aanpassingsstoornissen, rouw- en burn-out klachten. Welke problemen wel of niet vergoed worden kan jaarlijks veranderen. Pas na de intakegesprekken en het uitgebreid inventariseren van uw klachten zal het duidelijk worden of uw behandeling wel of niet onder verzekerde zorg valt.

Onverzekerde zorg, waarvoor u zelf de rekening krijgt, moet u dus zelf betalen. Het tarief is conform de landelijke richtlijnen van de NZa – dit geldt ook als u voor uw behandeling zelf wil betalen (geen vermelding ervan bij uw zorgverzekeraar).

Leertherapieën, supervisies en coaching

Leertherapie, supervisie, counseling en coaching, dient u zelf te betalen. Soms is de werkgever bereid deze te betalen of een bijdrage te leveren.

Het huidig tarief hiervoor is €120,– per 45-50 minuten (excl. BTW).

Afzeggen/niet verschijnen op een afspraak

Het kan voorkomen dat door ziekte of andere oorzaken een afspraak door u niet kan worden nagekomen. Als afspraken 24 uur van tevoren worden geannuleerd, per mail of telefonisch, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd of als u niet komt zullen in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen € 50,– per sessie – ongeacht de reden van afzegging – en kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

Voor het niet tijdig afzeggen (24 uur) van leertherapie-, supervisie- en coaching afspraken geldt het tarief van de sessie.