Barbara Garofoli M.D.

Voor verwijzers

Mijn praktijk

Wanneer u een patiënt naar mij wil verwijzen, zou ik het op prijs stellen als u dit vooraf met mij zou willen overleggen. Zodat we samen kunnen kijken of de behandeling die ik kan bieden geschikt is voor uw patiënt. In mijn praktijk werk ik vanuit een psychoanalytische referentiekader en zal daarom zien of deze behandelmethode geschikt is voor uw patiënt. Dat hangt vooral af van de problematiek, haar/zijn vermogen tot inzicht, de innerlijke motivatie, de mogelijkheid een therapeutische relatie aan te gaan en de groeimogelijkheden van uw patiënt. De psychotherapie kan eventueel ondersteund worden door middel van medicatie.

In de intakeprocedure zal ik goed kijken wat er psychiatrisch gezien aan de hand is en welk vorm van behandeling daar mijns inziens het meest geschikt voor is. Over mijn bevindingen zal ik schriftelijk berichten of met u telefonisch of per e-mail overleggen.

Ik richt me uitsluitend op de behandeling van volwassenen.

Klachten van patiënten, die geschikt zijn voor doorverwijzing:

 • Angst- en dwangklachten
 • Stemmingsklachten
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Identiteits- en losmakingsproblematiek
 • Expats issues
 • Rouw- en levensfaseproblematiek
 • Problemen rond zelfbeeld en zelfwaardering

Klachten van patiënten, niet geschikt voor doorverwijzing:

 • Psychotische symptomen/schizofrenie
 • Ernstige agressiviteit
 • Manisch-depressieve klachten
 • Apert suïcidaal gedrag/ frequent TS’en
 • Verslaving
 • Ernstige eetproblemen

Dit type klachten is niet geschikt voor behandeling in mijn praktijk, omdat ik geen intensieve ambulante noch klinische en spoedzorg kan bieden. Verwijzing naar een GGZ-instelling is dan passender.

Waarneming en spoed

De praktijk maakt deel uit van de VVPAO (Vereniging Vrijgevestigde Psychiaters Amsterdam en Omstreken). Binnen deze vereniging wordt onderlinge waarneming gewaarborgd.

In geval van eigen afwezigheid zal ik uw patiënt(e) tijdig erover berichten en de gegevens van mijn waarnemer doorgeven.
Naam en telefoonnummer van mijn waarnemer zullen ook te horen zijn op mijn voicemail, 020-3444410.

Voor spoedconsulten buiten kantoortijden worden de patiënten allereerst naar de Huisartsenpost verwezen.

Indien nodig, bij voorbeeld in geval van acute situaties, kan de dienstdoende huisarts een consult aanvragen bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

Wachtlijsten

In mijn praktijk hanteer ik geen wachtlijsten. Voor intercollegiaal overleg in verband met een potentiële verwijzing kunt u bij voorkeur per e-mail contact met mij opnemen info@praktijkgarofoli.nl of telefonisch op 020-3444410.