Praktijk Garofoli

Afwezigheid, waarneming en spoed

Mijn praktijk is aangesloten bij de VVPAO (Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Amsterdam en Omstreken). Waarneming in geval van afwezigheid (bij voorbeeld door vakantie of ziekte) wordt binnen deze vereniging  gewaarborgd.

Bij de start van de behandeling worden er afspraken gemaakt over mijn bereikbaarheid. Tijdens mijn vakanties en bij ziekte, voor urgente problemen wordt mijn praktijk waargenomen door collega psychiaters uit Amsterdam en omgeving. Ik zal u tijdig erover informeren en de gegevens van mijn waarnemer geven. Naam en telefoonnummer van mijn waarnemer zullen ook te horen zijn op mijn voicemail.

Als ik niet direct bereikbaar ben en hulp geen uitstel verdraagt, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of buiten kantooruren met de Huisartsenpost Amsterdam. Zo nodig kan de huisarts een consult bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam aanvragen.