Barbara Garofoli M.D.

Start

NB: om in aanmerking te komen voor vergoeding via de zorgverzekeraar dient u een verwijsbrief voor de SGGZ via de huisarts mee te nemen naar het intakegesprek. De verwijsbrief moet de volgende informatie bevatten: uw volledige persoonsgegevens, (een vermoeden van een) DSM-diagnose, een samenvatting van psychiatrische voorgeschiedenis, de reden en indicatie voor verwijzing naar de SGGZ, handtekening en de AGB-code van de verwijzer. 

U kunt telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen: tijdens dit eerst aanmeldingscontact zal ik al met u in grote lijnen bespreken of een behandeling bij mij mogelijk c.q. geïndiceerd is. Als een behandeling bij mij tot de mogelijkheden behoort zullen we enkele kennismakingsgesprekken afspreken om dit gedetailleerder uit te zoeken in een onderzoeksfase. Nadat we (meestal) twee tot drie intakegesprekken hebben gevoerd zal ik in een adviesgesprek met u bespreken wat mijn visie is op uw klachten en wat mijns inziens de mogelijkheden zijn voor behandeling. Op dat moment heeft u dan ook de tijd gehad om mij en mijn manier van werken enigszins te leren kennen.

Als wij samen tot een behandeling bij mij besluiten dan kan dat meestal meteen of op zeer korte termijn van start gaan.

Per 1 juni 2009 is het voor u verplicht om u te legitimeren als u behandeling zoekt. Deze maatregel is door de overheid genomen om misbruik van zorg en medische fouten tegen te gaan. Bij aanvang van de behandeling zal daarom een geldig legitimatiebewijs van u gevraagd worden (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Vooraf, bij afronding en mogelijk ook tijdens de behandeling zal ik u vragen om enkele vragenlijsten in te vullen via Embloom, in het kader van diagnostiek en uitkomst/effect meting (o.a. in verband met R.O.M. – Routine Outcome Monitoring). De uitslagen (scores) van de vragenlijst worden naar de praktijk gestuurd en ook geanonimiseerd verzonden naar de Alliantie Kwaliteit (Akwa) GGZ. Akwa-GGZ staat onder toezicht van de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en verzamelt de gegevens van het beloop van ziekte en herstel van iedereen die psychiatrische hulp ontvangt. Dit betreft alleen geanonimiseerde gegevens van de totale groep mensen die in zorg zijn, en dus geen gegevens die op uzelf herleidbaar zijn.

Mocht u in de onderzoeksfase besluiten niet bij mij in behandeling te willen, dan zal ik een kort verslag naar uw huisarts sturen.

Behandelplan

Als we samen besluiten met een behandeling te beginnen, zal ik een behandelplan formuleren en met u bespreken en daarvoor uw akkoord vragen. In een behandelplan staat een summiere omschrijving van de problematiek, het doel waaraan gewerkt zal worden en de wijze waarop dit zal gebeuren. Tevens, in het Behandelplan zijn ook altijd opgenomen: beleid van de praktijk met o.a. no-show tarief, info m.b.t. waarneming en toestemming om informatie met uw huisarts te delen.